Time Horloges geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciéle doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van website en de daarop ontsloten dienstverlening van Time Horloges. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/10/2018 met het publiceren van een nieuw versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware Woocommerce

Onze Webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet BV heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet BV is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-Encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-up gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijke te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-Encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-up gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Time Horloges wij nemen webhosting en e-maildiensten van Hostnet BV. Hostnet BV verwerkt persoonsgegevens nalens ons en gebruik uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmail die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de "Aanmelden" link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieén die inzichtelijk maken of e-mail worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het Verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

info@timehorloges.nl Hostnet BV

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet BV. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijke te voorkomen. Hostnet BV heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

ING Kassa Compleet

Kassa Compleet voor het afhandelen van een ( deel van ) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Time Horloges. Kassa Compleet verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Kassa Compleet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kassa Compleet behoudt zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Kassa Compleet deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kassa Compleet dienstverlening waarvoor zij inschakelen. Kassa Compleet bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink Achteraf Betalen

Wanner je kiest voor de betaalopties Billink achteraf betalen op onz webwinkel kassapagina. Wij gebruiken uw gegevens met Billink. Als die wordt geaccepteerd word je bestelling afgerond en ontvang je een digitaal factuur van billink per email. Deze factuur moet binnen 14 dagen worden betaald. Na het betalen is alles direct afgehandeld. Nadat je gegevens hebt ingevoerd,

voert billink een kredietwaardigheid check uit. Het kan zijn dat na het invoeren van je gegevens blijkt dat je niet met billink kunt betalen. Hiervoor kunnen talloze redenen zijn. Als je de exacte reden wil weten waarom je niet met billink kunt betalen, dan kun je dit schriftelijk aanvragen. Als je te laat betaalt, krijg je van billink een herinnering aan de openstaande factuur. Houd er rekening mee dat dit extra kosten met zich mee kan brengen. Als je de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt je schuld door billink aan een incassobureau of deurwaarder overhandigd. Deze incasseert vervolgens het openstaande bedrag, inclusief de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van webwinkelkeur. Als je een review achterlaat via webwinkelkeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert de door jou opgeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan webwinlkeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen em een review achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.

Beoordelingen Trustpilot

Time Horloges wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Time Horloges dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Time Horloges contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zicht het recht voor om ten behoeve van het leveren van dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

SendCloud Verzending Software

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van SendCloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud delen. SendCloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat SendCloud onderaannemers inschakelt, stelt SendCloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Verzenden en Logistiek PostNL

Als u een bestelling bij ons plaats is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruik deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvieren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

UPS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijke dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook deze partijen ter beschikking.

Facturatie en Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Woocommers. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Woocommers is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Woocommers gebruikt uw gegevens niet voor ander doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe Verkoopkanalen Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt bol.com uw best- en persoonsgegevens met ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Ebay.nl

Wij Verkopen een deel van onze artikelen via het platform van eBay.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt eBay.nl uw best- en persoonsgegevens met ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij Verkopen een deel van onze artikelen via het platform van Marktplaast.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaast.nl uw best- en persoonsgegevens met ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om- anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Time Horloges op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekend dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te

bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederland en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieer van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e- mail of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klant in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens mat een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens opgeslagen.

Rectificaierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (late) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een ander partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieén van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Time Horloges. Als u bazaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bazaar. Is uw bazaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieén van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de " Analytics " -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytisch-informatie te gebruiken voor ander Google diensten.

Facebook

Via onze website worden cookies geplaatst van Facebook. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige facebookdiensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Time Horloges Bedrijf naam : Time Horloges Adres : Domineeslaan 91

1161BW Zwanenburg

Land : Nederland
Mobile : +31657283301
Email: info@timehorloges.nl or klantenservice.timehorloges.nl Webwinkel : www.timehorloges.nl